نگاهی به مطبوعات: پیامدهای سفر رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش

پیامدهای سفر رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش، افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و خنثی شدن توطئه ای تروریستی علیه یک گروه اپوزیسیون در فرانسه موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4465154.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *