پسر «بی نظیر بوتو» نخست وزیر فقط پاکستان در یک نشست انتخاباتی شرکت کرد

بلاول زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان و پسر بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق آن کشور در آستانه برگزاری انتخابات در پاکستان برای اولین بار در یک گردهمآیی انتخاباتی شرکت کرد.
گزارش هوشمند میرفخرائی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pakistan-bhutto-zardan/4465151.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *