توجه ها در نمایشگاه فن آوری اتیوپی به «سوفیا» ربات باهوش

سوفیا یکی از شناخته شده ترین هوش های مصنوعی جهان در نمایشگاه بین المللی فناوری ارتباطات و اطلاعات در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tech-robot-sophia-ethiopia/4467451.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *