سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره دیپلمات ایرانی که مظنون به حمله به نشست مجاهدین است، چه گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته به پرسشهایی درباره: دیپلمات بازداشت شده ایران در آلمان،
تهدید تلویحی ایران به ممانعت از فروش نفت خام همسایگانش و اعطای حق شهروندی آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در دولت اوباما پاسخ داد.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/state-dep-iran/4467416.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *