طرح پارلمان اسرائیل که «تشکیلات خودگران فلسطینی» را به خاطر حمایت از تروریستها به دردسر می‌اندازد

کنست، پارلمان اسرائیل، روز دوشنبه گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن صدها میلیون دلار از
درآمد های مالیاتی فلسطینی ها به علت کمک مالی تشکیلات خودگردان فلسطینی به خانواده مهاجمان فلسطینی که خانواده شهدا نامیده می شوند، مسدود می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mideast-tax/4467738.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *