نگاهی به مطبوعات: مشکلات رژیم ایران در رویاروئی با ناآرامی ها و اعتراضهای داخلی

مشکلات رژیم ایران در رویاروئی با ناآرامی ها و اعتراضهای داخلی، سخنان نتانیاهو خطاب به رهبران اروپائی هوادار برجام، لغو سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، و اعلام تشکیل نیروی ضربتی مشترک آمریکا و اسرائیل برای مقابله با حکومت ایران از جمله مطالبیست که در روزنامه های انگلیسی زبان امروز مورد بررسی قرار گرفتند
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4467769.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *