چرا پرزیدنت ترامپ بر افزایش تعرفه فلزات آمریکایی تاکید دارد

پرزیدنت ترامپ معقتد است که اعمال تعرفه به واردات آلومینیوم و فولاد و فشار به شرکای بازرگانی به تقویت موازنه تجاری آمریکا کمک می کند. اما برخی از اقتصاد دانان نگران آنند که این تحرکات سرانجام به جنگ اقتصادی میان آمریکا و شرکای تجاری اش منجر شود. گزارش هوشمند میرفخرائی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-us-trade/4467744.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *