اعتراض مردم لهستان به برکناری یک سوم قضات دیوان عالی به بهانه بازنشستگی

تظاهرات در اعتراض به قانون جدیدی در لهستان که بیش از یک سوم قضات دیوانعالی آن کشور را مجاب به کناره گیری می کند، روز چهارشنبه در سراسر آن کشور ادامه یافت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/poland-protests/4468964.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *