تولید آب از هوای خشک صحرا توسط دانشمندان آمریکایی

دانشمندان آمریکایی از هوای خشک صحرا آب تولید می کنند. و تنها انرژی که برای این کار لازم دارند از خورشید تامین می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/desert-water-harvesting/4469330.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *