خط و نشان اقتصادی پرزیدنت ترامپ برای دیگر کشورها؛ نمی خواهیم بازنده باشیم

پرزیدنت ترامپ روز گذشته در تجمع هواداران خود گفت، آمریکا دیگر اجازه نخواهد داد در روابط تجاری با کشورهای دیگر بازنده باشد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-montana/4470791.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *