ستارهای موسیقی در جشنواره تابستانی هاید پارک لندن جمع می شوند

جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا که در در هاید پارک لندن برگزار می شود با شرکت خوانندگان بنامی همچون برونو مارس، راجر واترز، گروهِ راک کیور و جمعی دیگر از خوانندگان، از امروز جمعه آغاز می شود.
گزارشِ رزیتا ایراندوست
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-bst-hyde-park-launch/4470568.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *