غیبت آمریکا در نشست وزرای طرف ایران در برجام؛ هشدار پمپئو و وزیر خارجه فرانسه

وزاری خارجه سه کشور اروپایی همراه با روسیه و چین روز جمعه با همتای ایرانی خود در وین اتریش دیدار کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/eu-jcpoa/4470533.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *