گرمای بی سابقه هوا در منطقه سرد کانادا به مرگ ۳۳ نفر منجر شد

موجِ گرما در استان کبک کانادا دستکم سی و سه کشته برجای گذاشته است. بیشترِ قربانیان، از گروه های آسیب پذیر جامعه و با سابقه بیماری های مزمن بودند. به گفته مقامات بهداشتی کانادا دمای هوا در
بخش های مرکزی و شرقی کادانا بشدت افزایش پیدا کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/weather-wrap/4470808.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *