ساز معروف روسی به خاطر صدای بلند از حضور در استادیومهای جام جهانی روسیه منع شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/russian-instrument/4470842.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *