صدای مردم: اعتراضات جدید چه نکته مشترکی دارند

برنامه روی خط روز جمعه اختصاص یافته بود به نکات مشترک دور جدید اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و اینکه اعتراضات قشرهای مختلف به صورتی مقطعی و گسسته پیگیری می‌شود و هربار پس از یک آرامش نسبی دوباره از سر گرفته می‌شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4472050.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *