تحول ساختمان سازی با ورود پرینتر سه بعدی دنیای طراحی بنا

اجرای نخستین پروژه ایجاد مجتمع مسکونی سیمانی با استفاده از چاپگر سه بعدی در جهان طراحی ساختمان و فناوری را به سطح بالاتری ارتقا داده است. این مجتمع مسکونی در حومه شهری در هلند بنا می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/three-d-printed-house/4473960.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *