تلاش ماموران و کاهش وزش باد، شدت آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا را کاهش داد

ماموران آتش نشانی موفق شدند جلوی پیشرفت آتش سوزی شديد ناشی از گرمای هوا در غرب آمريکا را بگیرند. از روز پنجشنبه تا یکشنبه ۱۷ تیر حدود ۲۰ ساختمان، از جمله چندين واحد مسکونی در منطقۀ سنتا باربارا در جنوب ايالت کاليفرنيا در آتش سوزی از بين رفته و يکی از ساکنان محلی جان خود را از دست داده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-wildfire/4473933.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *