فیلم «قصر شنی» با بازی نوید نگهبان هنرمند ایرانی

نوید نگهبان هنرمند نامدار ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره بازی در فیلم «قصر شنی» توضیحاتی داد، او در این اثر نقش معلم عراقی را بازی می کند که مردم شهرش دچار مشکل بی آبی هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4475320.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *