انتقاد یکی از بزرگترین نهادهای امدادرسانی از کم کاری دولت عراق در بازسازی موصل

شورای نروژی پناهجويان، ان آر سی، يکی از بزرگترين نهادهای امدادرسانی بين المللی که در عراق فعاليت دارد ضمن انتشار ويديويی از وضعیت موصل از دولت عراق به خاطر اقدام نکردن در جهت بازسازی شهر انتقاد کرده است.

[[Pkg]]
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-mosul-remains-in-ruins/4476748.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *