فیلمی از تصادف تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری در سنندج

تصادف تانکر حامل سوخت و اتوبوس مسافربری در سنندج دست کم ۲۰ کشته برجای گذاشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-accident/4477153.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *