همه اعضای تیم فوتبال نوجوانان گرفتار شده در یک غار در تایلند، نجات یافتند

گروههای امداد و نجات توانستند آخرین اعضای باشگاه فوتبال نوجوانان تایلندی موسوم به گرازهای وحشی که درون غاری گرفتار شده بودند، زنده خارج کنند.این افراد از روز دوم تیرماه به علت ورود سیلاب به غاری در شمال این کشور مجبور به پیشروی در داخل غار و صعود به اتفاعات شده و نهایتا در آنجا گیر کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/thai-cave-rescue-tuesday/4476762.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *