کارشناسان، دولتی شدن اقتصاد را عامل فساد مالی گسترده در ایران می دانند

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت یک عده افراد کوته فکر وجود دارند که مردم را در شرایط سختی قرار دادند و دولتمردان را دچار چالش کرده‌اند، این عده به دنبال زدن جیب مردم و غارت اموال ملی هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/corruption-in-iran/4476712.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *