کوینزلند استرالیا، نخستین شهر دوستدار ارز مسافرتی

با اینکه استفاده از بیت کوین نوع پول مجازی هنوز متداول نیست، اما شهر ساحلی توریستی کوینزلند در استرالیا، اولین شهری است که خود را دوستدار ارز مجازی نامیده است. بیش از سی کسب و کار در این منطقه توریستی با پذیرش ارز مجازی در صدد جذب گردشگران و بازدیدکنندگان بیشتری هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/australia-crypto-town/4476756.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *