چرا ناتو قصد دارد از نیروی نظامی قطر و امارات در افغانستان استفاده کند؟

گزارش آرش سیگارچی از نشست ناتو در بروکسل
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4478540.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *