شیعیان عراق علیه فساد دولتی تظاهرات کردند

در عراق، سکنه شیعه‌ در مناطق جنوبی كشور علیه‌ فساد دولتی تظاهرات كردند. ناآرامی در مناطق جنوبی عراق در حالی است كه مذاكرات برای تشكیل دولت جدید عراق به‌ نتیجه‌ نرسیده‌ است. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-politics/4480042.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *