عباس امیرانتظام، قدیمی ‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، درگذشت

عباس امیرانتظام، سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان در امور انقلاب، قدیمی ‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-politics-rights-amir-entezam-obit/4480038.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *