محققان می‌گویند لبنیات پرچرب بی‌ضرر است

نتیجه تحقیقات جدید در دانشگاه ایالتی تگزاس، به همه ما اطمینان خاطر داده که می توانیم بدون احساس گناه شیر و لبنیات پرچرب مصرف کنیم، زیرا چربی طبیعی این محصولات خطری برای بیماری های قلب و عروق ایجاد نمی کند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4479709.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *