واکنش عفو بین الملل به اجرای یک حکم شلاق در کاشمر

اجرای حکم هشتاد ضربه شلاق در مورد فردی که حدود ده سال پیش در پانزده سالگی به خوردن شراب در شهرستان کاشمر متهم شده بود با واکنش تقبیحی عفو بین الملل مواجه شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-social-media-protests/4480049.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *