پرزیدنت ترامپ: زمانی می رسد که ایران خواستار توافق جدیدی می شود

پرزیدنت ترامپ می گوید زمانی می رسد که ایران با او تماس بگیرد و خواستار توافقی شود که بتواند به معامله ای قابل قبول منجر شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-on-iran-and-nato/4480015.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *