چرا مردم مهاجرت می کنند؟

بیش از سه درصد جمعیت جهان در کشور محل تولد خود زندگی نمی کنند. خبرنگاران صدای آمریکا الیزابت چرنف همراه با گرتا ون ساسترن از علت مهاجرت مردم به سرزمین های دیگر گزارش تهیه کرده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/plugged-in-worldwide-migration/4480029.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *