استقبال ملکه از پرزیدنت ترامپ در بزرگترین قلعه

گزارش آرش سیگارچی از بریتانیا| استقبال ملکه از پرزیدنت ترامپ در بزرگترین قلعه؛ وینزر کاخ تاریخ که دو ماه پیش میزبان عروسی شاهزاده هری بود
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/arash-windsor/4481596.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *