اعزام نیروی بیشتر ناتو به افغانستان و عراق برای مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت ایران

پیمان نظامی ناتو با اعزام نیروی بیشتر به افغانستان و عراق با هدف کمک به نیروهای امنیتی- انتظامی و نظامی هر دو کشور برای مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nato-iran-iraq-afghanistan/4481712.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *