مریم فرجی، از متهمان اعتراضات دی ماه «احتمالا به قتل رسیده است»

محمد آقاسی، وکیل مریم فرجی به صدای آمریکا گفت موکل او که از دادگاه حکم زندان دریافت کرده است، ناپدید شده و احتمالا به قتل رسیده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/maryam-faraji-killed-in-prison/4481780.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *