ابتکار عکاس آمریکایی در تصویر کشیدن جنگ از چشم کودکان

برایان مکارتی، عکاس جنگی، سوژه هایش بر خلاف عکاسان جنگی درباره ساختمان های ویران شده و کشته شدگان نیست، بلکه صحنه های جنگی به تصویر کشیده شده از دریچه چشم کودکان است که با اسباب بازی از نو خلق شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/war-toys-photographer/4489681.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *