رئیس بانک سرمایه گذاری اروپایی: سرمایه گذاری در ایران ما را به خطر می‌اندازد

رئیس بانک سرمایه گذاری اروپایی می گوید، سرمایه گذاری در ایران، عملیات جهانی این بانک را به خطر خواهد انداخت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/japan-eu-iran-sanction/4489417.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *