فهرست فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی

ژنرال جوزف وتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با ارائه فهرستی از آنچه وی فعالیتهای مخرب ایران در منطقه خواند گفت آمریکا به همراه متحدانش با این اقدامات مقابله می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/centcom-iran-syria-persian-gulf-yemen/4489621.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *