نشست «شورای آتلانتیک» درباره اثر تحریم های آمریکا بر صنعت نفت ایران

تحریمهای مجدد آمریکا بر صنعت نفت ایران اوائل ماه نوامبر برقرار خواهد شد. اما از همین حالا جهان در انتظار مشاهده تأثیر آن بر بازارهای نفت است. آمریکا گفته است دادن معافیت به وارد کنندگان نفت ایران را مورد بررسی خواهد کرد. گزارش گیتا آرین
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/the-atlantic-council-on-iranian-oil-and-sanction/4489425.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *