کشف ۱۲ ماه دیگر که به دور سیاره مشتری می گردند

دانشمندان موفق به کشف دوازده کره ماه دیگری شده اند که به دور سیاره مشتری یا همان ژوپیتر می گردند. به این ترتیب شمار کره های ماه این سیاره عظیم گازی به ۷۹ رسیده است که بیشترین تعداد ماه های یک سیاره در منظومه شمسی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/wor-jupitet-moons/4489457.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *