آمار جالب جام جهانی ۲۰۱۸

مهرداد بدیعی، کارشناس فوتبال با تحلیل گزارش آماری فیفا در مورد جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، افزایش تعداد و زمان به ثمر رسیدن گلها و همچنین دلایل فنی به ثمر رسیدن گلهای بیشتر از درون محوطه جریمه را ارزیابی کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-emadi-sport-mehrdad-badiei/4492605.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *