انتخابات میان دوره ای آمریکا در راه است

در آمریکا، کمتر از ۴ ماه مانده به انتخابات میان دوره ای قانونگذاران کشور، برای جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی، وارد عمل شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-election-medding/4492499.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *