تحلیلگر مسائل خاورمیانه: پیشنهاد ترامپ به ایران برای ملاقات نشانه یک تغییر رویه است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4507904.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *