گزارش گیتا آرین از شرط های مایک پمپئو در صورت مذاکره با مقامات ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4507500.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *