گفتگو با «تینا خدیوی» دختر شایسته استان کبک در کانادا

تینا خدیوی دختر شایسته استان کبک در کانادا و از فینالیست های رقابت دختر شایسته کانادا در گفتگو با بهنود مکری درباره موفقیت های اخیرش توضیحاتی داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/miss-canada/4507899.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *