روبی، روبات مستخدم در دوبی

مشتریان زیادی برای دیدن روبی، روبات مستخدم رستوران «دریک و اسپایس مجیکس» به این رستوران رفتند. روبی از طریق یک گوی بر روی زمین حرکت و بین آشپزخانه و میزهای مشتریان، در حالی سینی غذای سفارش داده شده را در دست دارد، تردد می‌کند و بعد آدم‌ها غذا را بیرای مشتریان سرو می‌کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/rubi-dubai/4509465.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *