نخست وزیر بریتانیا جدایی از اروپا را «طلاق آشفته» نامید

وزير خارجه بريتانيا با نزديک شدن تاريخ خروج کشورش از جمع اعضای اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در اتريش بار ديگر در مورد چگونگی اين جدايی که وی از آن به عنوان يک «طلاق آشفته» یاد کرد، هشدار داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/austria-uk/4509307.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *