پشت چراغ قرمز، رقص باله تماشا کنید

ترافیک و شلوغی تأثیر چندان خوبی روی اعصاب آدم ندارد. ولی راننده ها و عابران یکی از شلوغ ترین و
پر ترافیک ترین مناطق مکزیکو سیتی در دو هفته گذشته اصلا به آنها بد نگذشته است. چرا؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mexico-traffic-ballet/4509476.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *