گزارش نخستین همکاری گوگوش و سیاوش قمیشی با رنگ و بوی اعتراضات ایران

گوگوش با همکاری سیاوش قیمشی دو آهنگ جدید منتشر کرده. این نخستین همکاری ِ این دو چهره نامدار موسیقی ایران است و با حال و هوای اعتراضات اخیر در ایران تنظیم شده است. سیاوش قمیشی آهنگساز این آثار است و در یکی از ترانه ها هم با گوگوش همخوانی می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/googoosh-and-ghomeyshi/4509468.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *