گزارش ورزشی | روسای بازنشسته فدراسیون ها و جنگ قدرت

سجاد امیدی، خبرنگار ورزشی با اشاره به الزام تصویب نهایی شورای نگهبان برای اجرایی شدن قانون منع کار بازنشسته ها توسط وزارت ورزش، از جنگ قدرت میان معاونان وزارت و روسای فدراسیونهایی غیر همسو خبر داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sport-ali-emadi-interview-sajad-omidi/4509460.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *