نگاهی به مطبوعات: رزمایش ایران در خلیج فارس

رزمایش ایران در خلیج فارس و سفر وزیر خارجه آمریکا به آسیا موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4512651.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *