چگونه دنیا باید با معضل جهانی پلاستیک برخورد کند

برنامه این هفته پلاگد این، با گرتا ون ساسترن، گزارشگر صدای آمریکا، در نشستی با قانونگذاران آمریکایی، رهبران صنایع پلاستیک و بخش هایِ حفاظت از محیط زیست، نگاهی انداخته به چگونگی برخورد کشورها و جوامع سراسر دنیا به معضلِ جهانی پلاستیک.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/plugged-in-plastics-in-oceans/4512364.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *